KENNEL RAOLEX 
BEAGLE - BUHUND - CHOW CHOW - DACHS - DUNKER - FINSK SPETS - MOPS
UTSTILLING - JAKT - JAKTPRØVER - ETTERSØK - VILTSPOR - APPORT - TUR - FAMILIE

Kennel Raolex innehas av Sheila Rao og Ole-Johan Eivindsen. Hunder har alltid vært en viktig del av vårt liv, ikke minst brukshunder. Gjennom fem desennium har vi i jakt, jaktprøver, utstillinger, vakt og familie holdt oss med rasene dobberman, engelsk setter, østsibirsk laika, finsk spets, finsk støver, dunker, beagle, tysk jaktterrier, dachs, mops, chow-chow, og buhund. For oss har hunder alltid vært en like viktig del av livet som bosted, jobb, mat og luft.

Avl er en dypere interesse og vitenskap enn hold- og bruk av hunder, og over lang tid har vi opparbeidet oss inngående kunnskap rundt rasene vi avler på. Vi har formell kompetanse i genetikk og arvelære, og har gjennomført Oppdretterskolen i Norsk Kennel Klub. Vi avler kun på fysisk- og mentalt friske hunder med egenskaper høyest mulig over rasegjennomsnittet.

NKK's Etiske grunnregler om avl og oppdrett er selvsagt vår grunnpilar.
©(Publikasjonen er beskyttet av Lov om opphavsrett. Våre valpekjøpere gis imidlertid rett til fri kopiering av bilder og tekst for privat bruk.)©


Sheila Rao: sheilarao_9@hotmail.com

Ole-Johan Eivindsen: olejohaneivindsen@hotmail.com

Svenningdal

8680 Trofors

Norge